Αποθήκη ποτών - αναψυκτικών - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια
  • ApothhkhPotwnAnapsyktikwn.jpg
  • ApothhkhPotwnAnapsyktikwn2.jpg
  • ApothhkhPotwnAnapsyktikwn3.jpg
  • ApothhkhPotwnAnapsyktikwn4.jpg
  • ApothhkhPotwnAnapsyktikwn5.jpg
Πληροφορίες για το έργο
Όνομα Έργου: Αποθήκη ποτών - αναψυκτικών
Κατηγορία: Βιομηχανίες
Ολοκληρώθηκε: May 20, 2015
Πελάτης: Kings Studio