Δυώροφη κατοικία 120 τ.μ. - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια
  • 02.JPG
  • 03.JPG
  • 04.JPG
  • 01.jpg
Πληροφορίες για το έργο
Όνομα Έργου: Διώροφη κατοικία 120 τ.μ.
Κατηγορία: Κατοικία
Ολοκληρώθηκε: 20 Μαϊου 2012
Πελάτης: Βασιλικό-Ευβοίας