Αποθήκη δερμάτινων ειδών - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια

Οικοδομή

  • ApothhkhDermatinwnEidwn1.jpg
  • ApothhkhDermatinwnEidwn2.jpg
Πληροφορίες για το έργο