Αποθήκη δερμάτινων ειδών - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια
  • ApothhkhDermatinwnEidwn1.jpg
  • ApothhkhDermatinwnEidwn2.jpg
Πληροφορίες για το έργο
Όνομα Έργου: Αποθήκη δερμάτινων ειδών
Κατηγορία: Βιομηχανίες
Ολοκληρώθηκε: 2015
Πελάτης: Kings Studio