Τριώροφη κατοικία 450 τ.μ. - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια
 • TriwrofhKatoikia450T.m9.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m10.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m12.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m13.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m11.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m19.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m2.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m3.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m4.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m5.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m6.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m7.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m8.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m14.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m15.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m16.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m17.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m18.jpg
 • TriwrofhKatoikia450T.m20.jpg
Πληροφορίες για το έργο