Αποθήκη στο Καπανδρίτι - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια
  • ApothhkhStoKapandriti9.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti8.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti2.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti3.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti4.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti5.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti6.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti7.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti10.jpg
Πληροφορίες για το έργο
Όνομα Έργου: Αποθήκη στο Καπανδρίτι
Κατηγορία: Βιομηχανίες
Ολοκληρώθηκε: May 20, 2015
Πελάτης: Kings Studio