Ισόγεια μεταλλική κατοικία 100 τ.μ. - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια
  • IsogeiaMetallikhKatoikia100T.m.jpg
  • roof1.jpg
  • 2α.jpg
  • tabani.jpg
Πληροφορίες για το έργο