Επαγγελματικό Κτίριο τριώροφο - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια
  • sx2.jpg
  • sx1.jpg
  • sx4.jpg
  • sx3.jpg
Πληροφορίες για το έργο
Όνομα Έργου: Επαγγελματικό Κτίριο - Έκθεση
Κατηγορία: Design
Ολοκληρώθηκε: 2019