Αλευρόμηλος - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια
  • Aleyromhlos.jpg
Πληροφορίες για το έργο
Όνομα Έργου: Αλευρόμηλος
Κατηγορία: Βιομηχανίες
Ολοκληρώθηκε: May 20, 2015
Πελάτης: Kings Studio