Κατάστημα υδραυλικών - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια