Προσθήκη κατοικίας 55 τ.μ. - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια