Προσθήκη ορόφου 130 τ.μ. - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια