Ισόγεια κατοικία 110 τ.μ. - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια