Δυώροφη κατοικία 120 τ.μ. - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια