Ανακατασκευή διατηρητέου - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια