Αποθήκη στο Καπανδρίτι - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια