Αποθήκη ποτών - αναψυκτικών - Πολυώροφα μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια & σπίτια