Τυροκομείο 200 τ.μ. Κεχριές - Multifloor metal industrial buildings and homes
  • Tyrokomeio200T.m.Kexries3.jpg
  • Tyrokomeio200T.m.Kexries2.jpg
  • Tyrokomeio200T.m.Kexries.jpg
  • Tyrokomeio200T.m.Kexries4.jpg
  • Tyrokomeio200T.m.Kexries5.jpg
  • Tyrokomeio200T.m.Kexries6.jpg
  • Tyrokomeio200T.m.Kexries7.jpg
  • Tyrokomeio200T.m.Kexries8.jpg
  • Tyrokomeio200T.m.Kexries9.jpg
Project information