Διώροφη κατοικία - Multifloor metal industrial buildings and homes
 • DiwrofhKatoikia13.jpg
 • DiwrofhKatoikia6.jpg
 • DiwrofhKatoikia12.jpg
 • DiwrofhKatoikia5.jpg
 • DiwrofhKatoikia16.jpg
 • DiwrofhKatoikia7.jpg
 • DiwrofhKatoikia3.jpg
 • DiwrofhKatoikia8.jpg
 • DiwrofhKatoikia9.jpg
 • DiwrofhKatoikia10.jpg
 • DiwrofhKatoikia11.jpg
 • DiwrofhKatoikia14.jpg
 • DiwrofhKatoikia17.jpg
Project information