Αποθήκη στο Καπανδρίτι - Multifloor metal industrial buildings and homes
  • ApothhkhStoKapandriti9.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti2.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti6.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti3.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti4.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti5.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti7.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti8.jpg
  • ApothhkhStoKapandriti10.jpg
Project information
Project Name: Αποθήκη στο Καπανδρίτι
Category: Βιομηχανίες
Finished: May 20, 2015
Customer: -