Ισόγεια κατοικία με σοφίτα - Multifloor metal industrial buildings and homes
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita20.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita17.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita18.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita4.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita3.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita5.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita10.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita7.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita9.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita11.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita1.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita12.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita13.jpg
 • IsogeiaKatoikiaMeSofita15.jpg
Project information