Αποθήκη στο Καπανδρίτι - Multifloor metal industrial buildings and homes