Ισόγεια Μεταλλική Κατοικία με υπόγειο 340 τ.μ. - Multifloor metal industrial buildings and homes
 • korntho1.jpg
 • korntho3.jpg
 • korntho2.jpg
 • korntho4.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m10.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m12.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m8.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m9.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m11.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m14.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m7.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m6.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m4.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m13.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m3.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m1.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m5.jpg
 • IsogeiaMetallikhKatoikiaMeYpogeio340T.m2.jpg
Project information